Tietosuojaseloste:
Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

1. Rekisterinpitäjä

Kahvila-Ravintola & Hotelli Saima
Linnankatu 11
57130 Savonlinna
0035815515340
info@kahvilasaima.fi
Y-tunnus 2433767-9

Ehdot

Osapuolet

Omistaja/myyjä/varaustenhallinta

Kahvila-Ravintola & Hotelli Saima
Linnankatu 11
57130 Savonlinna
0035815515340
info@kahvilasaima.fi
Y-tunnus 2433767-9

Asiakas

Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja ostaessaan tuotteita ja palveluja Kahvila-Ravintola & Hotelli
Saiman Internet-palveluissa.

Varausehdot

Näitä ehtoja sovelletaan vuokrattaviin ja varattaviin tuotteisiin ja palveluihin. Yhteisesti näistä käytetään nimitystä ”kohde”

Varaaminen

 • Asiakas vastaa siitä että hän tutustuu varauskohteen kuvaukseen ja ohjeistuksiin sekä varaukseen
  liittyviin ehtoihin
 • Asiakkaan tekemä varaus on sitova siinä yhteydessä, kun tilaus-/maksuvahvistus on lähetetty
  asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen
 • Asiakas maksaa varauksen valitsemansa maksutavan mukaisesti noudattaen maksutavan mukaisia
  ehtoja.
 • Kahvila-Ravintola & Hotelli Saima ei vastaa epäonnistuneesta varauksesta vaan asiakkaan tulee
  viipymättä olla yhteydessä Kahvila-Ravintola & Hotelli Saimaan tilanteen korjaamiseksi.
 • Mikäli maksutapahtumaa ei ole saatettu onnistuneesti loppuun tilaushetkellä, Kahvila-Ravintola &
  Hotelli Saima ei voi käsitellä tilausta eikä antaa takuuta siitä, että kohde on tässä tilanteessa yhä
  vapaa.

Peruutukset ja muutokset

 • Kuluttajansuojalain mukainen 14 päivän palautusoikeus ei koske majoituspalveluja,
  ravintolapalveluja tai muita tietyksi ajankohdaksi sovittuja vapaa-ajan palveluja.
 • Peruutuspäivä on se päivä, jolloin Kahvila-Ravintola & Hotelli Saima vastaanottaa tiedon
  peruutuksesta
 • Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa, kun varauksen alkamiseen on aikaa yli 14 vrk, peritään 50%
  kohteen vuokrahinnasta.
 • Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa, kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 14 vrk, peritään koko
  vuokrahinta

Omistajan oikeus peruuttaa varaus

 • Ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) voi Kahvila-Ravintola & Hotelli Saima irtisanoa
  vuokrasopimuksen. Irtisanomisesta ilmoitetaan viivytyksettä kohteen vuokranneelle asiakkaalle
 • Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin. Force
  majeure -esteen takia irtisanotusta vuokrasopimuksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja
  ei korvata.

Kohteen käyttö

 • Kohde on määritelty kohdekuvauksessa. Asiakkaalla on vuokra-aikana käyttöoikeus kohteeseen ja
  sen varustukseen sekä erikseen määriteltyihin palveluihin.
 • Jos asiakas huomaa kohteessa puutteita tai muuta huomautettavaa, on hänen viipymättä
  ilmoitettava siitä Kahvila-Ravintola & Hotelli Saiman henkilökunnalle.
 • Kohde on asiakkaan käytössä varauksessa määriteltynä aikana. Asiakkaan on ilmoitettava
  viipymättä vuokralle antajalle, mikäli kohteen palautus viivästyy. Kahvila-Ravintola & Hotelli Saimalla
  on oikeus periä ylimenevältä ajalta 50% sen hetkisestä kohdevuokrasta, mikäli muuta ei ole
  erikseen sovittu
 • Kadonneesta tai palauttamatta jätetystä avaimesta Kahvila-Ravintola & Hotelli Saimalla on oikeus
  periä kaikki uudelleensarjoituksista tai lukkojen vaihtamisesta aiheutuvat kustannukset
  täysimääräisesti kuitenkin vähintään 30 euroa
 • Kahvila-Ravintola & Hotelli Saimalla on oikeus periä vähintään 20 euron korvaus mikäli tämä joutuu
  avaamaan kohteen asiakkaalle hävinneen tai sisälle jääneen avaimen vuoksi.
 • Kahvila-Ravintola & Hotelli Saima ei ole vastuussa asiakkaan huoneeseen jättämistä arvotavaroista.
 • Lemmikkieläimet eivät ole sallittuja Kahvila-Ravintola & Hotelli Saiman kohteissa
 • Kohde on anniskelualuetta, jolloin omien alkoholijuomien tuonti kohteeseen on laissa kielletty
 • Ylimääräiset yöpyjät ovat sallittuja vain etukäteisvarauksella.
 • Tupakointi ei ole sallittu sisätiloissa. Erillinen tupakointi alue on puutarhassa
 • Kohteessa ei ole erillistä asiakkaille varattua pysäköintiä.

Vahinkojen korvaukset

 • Asiakas on velvollinen korvaamaan Kahvila-Ravintola & Hotelli Saimalle vahingon, jonka hän on
  aiheuttanut kohteelle tai kalustolle. Asiakas on vastuussa myös muista kohteessa vierailevista
  henkilöistä sekä heidän aiheuttamastaan vahingosta varauksen aikana. Asiakas on velvollinen
  ilmoittamaan ilmenevistä vioista Kahvila-Ravintola & Hotelli Saiman henkilökunnalle välittömästi
 • Kahvila-Ravintola & Hotelli Saima ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta asiakkaalle
  mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.
 • Kahvila-Ravintola & Hotelli Saima ei sitoudu toimittamaan rikkoutuneen kohteen tai kaluston tilalle
  uutta laitetta.
 • Kahvila-Ravintola & Hotelli Saima ei korvaa luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, eläimistä,
  kelirikosta tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai
  kuluja.

Valitukset

 • Mahdolliset valitukset on aina tehtävä mahdollisimman nopeasti aiheen ilmaannuttua, jotta asia
  voidaan korjata asiakkaan ollessa kohteessa.
 • Mikäli asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee asiakkaan
  lähettää valitus kirjallisesti kuukauden kuluessa vuokra-ajan päättymisestä.
 • Kahvila-Ravintola & Hotelli Saima pyrkii käsittelemään valituksen mahdollisimman nopeasti kuitenkin
  enintään kuukauden kuluessa.
 • os asiakas ja Kahvila-Ravintola & Hotelli Saima eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi
  saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

Maksuehdot

 • Kahvila-Ravintola & Hotelli Saima soveltaa palveluissaan luotettavia ja turvallisia maksuvälitystahoja
 • Kahvila-Ravintola & Hotelli Saima ei tallenna pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja missään vaiheessa.
 • Asiakas sitoutuu noudattamaan valitsemansa maksutavan mukaisia ehtoja
 • Maksaminen Kahvila-Ravintola & Hotelli Saima laskulla (Yrityksille ja yhteisöille)
  • Lasku on vain yritysten ja yhteisöjen käyttöön
  • Lasku on maksettava laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä
  • Mikäli varattavan kohteen tai tuotteen laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, tilaus
   poistuu ja kohde palautuu takaisin kauppaan.
 • Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Maksukaista (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on
  rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Tiliotteella ja laskulla maksun
  saajana näkyy Maksukaista / Paybyway Oy. Maksukaista välittää maksut verkkokauppiaalle.
  Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä
  käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja. Kauppa syntyy
  verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan
  liittyvät velvoitteet

Paybyway Oy, y-tunnus: 2486559-4
Laserkatu 6
53850 Lappeenranta
Puhelin: 029 300 5050
Sähkösposti: asiakaspalvelu@maksukaista.fi

Yleiset ehdot

 • Verkkopalvelussa esitetyt hinnat ovat arvonlisäverollisia
 • Sovellamme majoituskohteissa dynaamista hinnoittelua. Hinnat ovat riippuvaisia ajankohdasta ja
  vaihtelevat kuukausittain, viikoittain ja päivittäin. Pidätämme oikeudet hintojen muutoksiin.
 • Myymme tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yritysasiakkaille.
 • Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.
 • Kahvila-Ravintola & Hotelli Saimalla on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisteröityjä osoitetietoja
  suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin sekä markkina- ja
  mielipidetutkimuksiin ellei asiakas tätä kiellä. Kiellon voi tehdä ehdoissa mainittuihin yhteystietoihin.
 • Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava
  kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

 

Luotu: 13.05.2017